ശനിയാഴ്‌ച, ജൂലൈ 20, 2013


കടി

നാലുവയസ്സാണവൾ അമ്മിണിക്ക്
അപ്പ അമ്മ ,അമ്മൂമ്മയന്നംകുട്ടി
തൊട്ടാൽ മതി കടി തുടങ്ങും ചന്നം പിന്നം

ദാ അവിടെ ഇവിടെയെന്ന്
കൈകൂടെ കൊണ്ട് പോയ് നട്ടം തിരിക്കും
മാന്ത് മാന്തെന്നവൾ കുഞ്ഞ്നാവാൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തവേ

വിരലുകൾ കുഴയും വരെ ,അല്ലെങ്കിൽ
അവളുറം പിടിക്കും വരെ
പൊറുതിയില്ല കൈകൾക്ക്

പറ്റിച്ചേർന്ന് കിടക്കും നേരം ദാ ഇവിടെ അവിടെയന്നവൾ
എന്തൊരു കടിയാണിവൾക്കെന്ന്
അവളുടെയമ്മ പുറംതിരിഞ്ഞ് കിടക്കവെ

സങ്കടം സഹിക്ക വയ്യാഞ്ഞ്
തുരുതുരാ സിഗരറ്റ് വലിച്ചൊരപ്പന്റെ
കള്ളക്കരച്ചിലാകാമിത്

അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ മാന്തിമാന്തിപ്പൊളിക്കവേ
കടി മാറാനല്ലേ പെണ്ണേയെന്ന്
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമോ അവരപ്പോൾ