തിങ്കളാഴ്‌ച, ജൂലൈ 10, 2006


വെള്ളമേ ചൂടാവല്ലേ


കുളിക്കാന്‍
ചെന്നപ്പോള്‍
വെള്ളം ചൂടായി

ചൂടാവല്ലേ വെള്ളമേ
എന്നു പറഞ്ഞു നോക്കി

ഒടുവില്‍
ഞാന്‍ തണുത്തു


കൊള്ളികൾ

തീപ്പെട്ടികള്‍ക്കുള്ളില്‍
നാം പാര്‍ക്കുന്നു

എപ്പോള്‍
വേണമെങ്കിലും
തീ പിടിക്കാവുന്ന
തലകളുമായി

സിഗരറ്റ്
ദൈവം

ജീവിതത്തിന്‍റെ
ഒരൊറ്റ ആളല്‍

ശനിയാഴ്‌ച, ജൂലൈ 08, 2006


രണ്ട് വശങ്ങള്‍

കണ്ട്മുട്ടിയത് കാലങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പാണ്
കാറ്റിനും കടലിനും മുമ്പ്

ആകാശങ്ങള്‍ക്കും നക്ഷത്രങ്ങള്‍ക്കും മുമ്പ്
ദൈവത്തിനും പിശാചിനും മുമ്പ്

പിന്നീടെപ്പോഴോ അടർന്ന് വീണു രണ്ടായി

വീണ്ടും പുതിയൊരു കാലത്തില്‍
പുതിയ ഒരു ലോകത്തില്‍
ഞങ്ങള്‍ ഒത്തു ചേരുന്നു


ഒരിക്കലും

ഒരിക്കലും


ഒന്നുമില്ല

ഒന്നുമില്ല