ചൊവ്വാഴ്ച, സെപ്റ്റംബർ 26, 2006


വേദനിക്കുന്നു


ശരീരം മുഴുവന്‍ വേദനിക്കുന്നു

തലയിൽ
‍കാലില്‍
എല്ലായിടത്തും

മിനിഞ്ഞാന്നു
ഓര്‍മ്മ
വേട്ടയാടിയതാണു

ഇന്നു തീര്‍ച്ചയായും ഹെല്‍മറ്റു വാങ്ങും

ഓര്‍മ്മയെ വെടി വച്ചു കൊല്ലും