തിങ്കളാഴ്‌ച, ജനുവരി 02, 2023


11- ലെവൻ്റെ ഒരു കാര്യം


👯‍♀️

ഒന്ന് രണ്ട് പേർ
രണ്ട് മൂന്ന് പേർ
മൂന്നാലു പേർ
നാലഞ്ചുപേർ
അഞ്ചാറുപേർ
ആറേഴുപേർ
ഏഴെട്ടുപേർ
എട്ടൊമ്പത് പേർ
ഒൻപത് പത്ത് പേർ
പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേർ

പതിനൊന്നെവിടെയെന്ന്
ആരും തിരഞ്ഞില്ല

പൂജ്യത്തിൻ്റെ
ശൂന്യതയിൽ നിന്ന്
പരിധി ലംഘിച്ച് പുറത്ത് കടന്ന
അതിനെ ലോകം മറന്നതായി ഭാവിച്ചു

അത് രണ്ട് ഒന്നുകളായി
നിലകൊണ്ടു
അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: