തിങ്കളാഴ്‌ച, ജനുവരി 09, 2023


അവള്ക്കിഷ്ടം

 അവള്ക്കിഷ്ടം 

അവനെ

അവനിഷ്ടം 

മറ്റവളെ

ആള്ക്ക്  

വേറൊരാളെ

ആ വേറൊരാള്ക്ക് 

പൂവിനെ

പൂവിനു

മുള്ളിനെ

മുള്ളിനു

ഇലയെ

ഇലയ്ക്ക് 

വെള്ളത്തെ

വെള്ളത്തിനു 

മീനെ

മീനു 

മാനത്തെ

മാനത്തിനു 

മേഘത്തെ

മേഘത്തിനു 

കിളിയെ

കിളിയ്ക്ക് 

വേടനെ

വേടനു 

അമ്പിനെ

അമ്പിനു 

എന്നെ

എനിക്ക് 

മരത്തെ

മരത്തിനു 

മഴയെ 

മഴയ്ക്ക് 

മഞ്ഞിനെ

മഞ്ഞിനു 

മണ്ണിനെ

മണ്ണിനു

അവളെ#kavitha#malayalakavitha#kuzhurwilson#blogpoetry#2022

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: