വെള്ളിയാഴ്‌ച, ജനുവരി 04, 2013


ൢകല്ല് വച്ച ഒപ്പ്

കവിത : കുഴൂർ വിത്സൺ
ചിത്രീകരണം : ഹരിശങ്കർ കർത്ത
3 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

ajith പറഞ്ഞു...

മരണസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരൂ

Shaheer Kunhappa.K.U പറഞ്ഞു...

പരേതന്റെ ഒപ്പുള്ള മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്‌

ശ്രീ പറഞ്ഞു...

പരേതന്‍ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിയ്ക്ക് അത് വിശ്വസിയ്ക്കാം :)