ഞായറാഴ്‌ച, ജൂലൈ 11, 2021


ചാരപ്പനും വെള്ളപ്പനും

 ചാരപ്പനും വെള്ളപ്പനും

👥
ഏകാന്തതയെ നേരിടാൻ
ഇക്കുറി വാങ്ങിയത്
കൌതുകം നെറ്റിയിൽ തൊട്ട രണ്ട് മുയലുകളെയാണ്

ഒറ്റപ്രസവത്തിലെ ആറു കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു ഉന്നം

ഒന്നാണ് ഒന്ന് പെണ്ണ് എന്ന കണക്കിലാണു തീറ്റപ്രിയനായ അയാളെനിക്ക് മുയൽക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിച്ച് തന്നത്

ഞാനവയ്ക്ക് മത്സരിച്ച് തീറ്റ കൊടുത്തു

കാലത്ത് കടല ഉച്ചയ്ക്ക് പുല്ല് വൈകുന്നേരം കാലിത്തീറ്റ രാത്രി മുതിര കുതിയർത്തിയത് മച്ചാനേ , അത് പോരേ അളിയാ എന്ന മട്ടിൽ

രണ്ടും മുട്ടനായി തന്നെ വളർന്നു
ആ വാക്ക് അറവും പറ്റി
നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടും മുട്ടൻ മുയലുകൾ

ചാരപ്പനും വെള്ളപ്പനും

രണ്ടും കൂടി രാത്രികാലങ്ങളിൽ പരസ്പ്പരം പുറത്ത് കയറി കളിക്കുന്നതിന്റെയൊച്ച കേട്ട് ആറു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പേരിട്ട് ചിരിച്ചുറങ്ങിയ എന്നെത്തന്നെപ്പറയണം

ഒന്നുകിൽ ചാരപ്പനെ കൊന്ന് തിന്നണം
അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളപ്പനെ കൊടുത്ത് മുയൽപിടയെ വാങ്ങണം

ഇത്ര കാലവും ഇയാളുടെ ഏകാന്തതയെ തുരത്താൻ കിണഞ്ഞ് പണിയെടുത്തതിനു ഞങ്ങൾക്കിത് തന്നെ കിട്ടണം എന്ന സങ്കടം
ചാരപ്പനും വെള്ളപ്പനും പാടുന്നത് കാറ്റ് മൂളിപ്പാട്ടായി ഏറ്റുപാടുന്നുണ്ടോയെന്ന സംശയം അടുത്ത് നിൽക്കുന്നു

👥
#ചാരപ്പനും വെള്ളപ്പനും


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: