ഞായറാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 24, 2021


കടലാസ്പൂവ്


നീയെന്റെ ചിത്രം പകർത്തിയ നാൾ
ഉണ്ണുവാൻ വന്നു ഉണ്ണിപ്പൂമ്പാറ്റകൾ
തേനില്ലല്ലോ ഉണ്ണികളേയെന്ന് ഞാൻ പിടഞ്ഞു
കണ്ണീരൊന്നും പൊടിഞ്ഞില്ലയെങ്കിലും
നനവ് ചാറി
ഏതോ
മഴ പോലെ
photo by Vijjesh Marar @ kainadu - karitnthalakkootam

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: