വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 29, 2006


നിര്‍ബന്ധിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല


സങ്കടം വരുന്നു
പോകുന്നു

സന്തോഷം വരുന്നു
പോകുന്നു

പ്രേമം വരുന്നു
പോകുന്നു

കാമം വരുന്നു
പോകുന്നു

അത്ഭുതം
ആശ്ചര്യം
വെറുപ്പു
ഇഷ്ടം

വരുന്നു
പോകുന്നു

കുറെക്കൂടി
നില്‍ക്കണേയെന്നു
നിര്‍ബന്ധിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല

വരുന്നു
പോകുന്നു

^2004

8 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

kuzhoor wilson പറഞ്ഞു...

കാമം വരുന്നു
പോകുന്നു

അത്ഭുതം
ആശ്ചര്യം
വെറുപ്പു
ഇഷ്ടം

വരുന്നു
പോകുന്നു

കുറെക്കൂടി
നില്‍ക്കണേയെന്നു
നിര്‍ബന്ധിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല

കൈപ്പള്ളി പറഞ്ഞു...

വില്സണ്‍: കവിത വായിച്ചു. :)

എതെന്തോന്നു.

വരുന്നു പോകുന്നു. ബസ്സ് സ്റ്റോപ്പാണോ?

എന്തെ ഒന്നും നില്കാത്തത്.


:)

വേണു venu പറഞ്ഞു...

കവിത വരുന്നൂ പോകുന്നു
കഥ വരുന്നു പോകുന്നു
വരുന്നു പോകുന്നതു തന്നെ ജീവിതം.
കൈപ്പള്ളി സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒന്നും നില്‍ക്കുന്നില്ല.?

vinayan പറഞ്ഞു...

അത്ഭുതം
ആശ്ചര്യം
വെറുപ്പു
ഇഷ്ടം

വരുന്നു
പോകുന്നു

കുറെക്കൂടി
നില്‍ക്കണേയെന്നു
നിര്‍ബന്ധിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല

വരുന്നു
പോകുന്നു

ingane vannu pokalle .
kurekkodi nilkoooooo

jyothi പറഞ്ഞു...

അപ്പൊ ചങ്ങാത്തമോ ചങ്ങാതീ???? അതും വരുെം പോകും ല്ലേ ??

കുട്ടനാടന്‍ പറഞ്ഞു...

വിത്സാ,
നിര്‍ബന്ധിക്കണ്ട, വന്നിട്ടു പോകട്ടെ. അപ്പോഴല്ലേ എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറുവു കിട്ടൂ
മധു

kottooraan പറഞ്ഞു...

വരുന്നതു വരട്ടെ,പോകട്ടെ

kottooraan പറഞ്ഞു...

വരുന്നതു വരട്ടെ,പോകട്ടെ