തിങ്കളാഴ്‌ച, ജനുവരി 01, 2007


നിങ്ങളുടെ പേരു ഞാന്‍ മറന്നിരിക്കുന്നു

ഒരുമിച്ചു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ
അതല്ലെങ്കില്‍ ഒരു ചടങ്ങ്
ഒരേ സീറ്റില്‍

ക്യൂ നിന്നു മടുത്തപ്പോഴാണോ

ഏതെങ്കിലും ബസ്സ്റ്റോപ്പില്‍
അതുമല്ലെങ്കില്‍

ടെലഫോണ്‍ ബുക്കില്‍ ഇല്ല
ക്ഷണിക്കപ്പെടേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റില്‍
എപ്പോഴെങ്കിലും
ഉപകാരപ്പെട്ടേക്കുമെന്നവരുടെ
കൂട്ടത്തില്‍
അങ്ങനെയുമില്ല

നിങ്ങള്‍
ഇങ്ങനെത്തന്നെയായിരുന്നോ

എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനു
നിങ്ങളുടെ പേരു ഉച്ചരിച്ചതായി
ഞാനോര്‍ക്കുന്നില്ല

സ്വപ്നത്തിലെ
ആളുകളെപ്പോലെയാണു നിങ്ങള്‍
കിണറ്റില്‍ വീണ ആള്‍
വണ്ടിയോടിച്ചിരുന്ന ആള്‍
കടലിനും മുന്‍പു എന്നെ തടഞ്ഞ ആള്‍
അങ്ങനെ

എനിക്കു
മറക്കാനാണ്
നിങ്ങളുടെ പേരു
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതു
എന്നാണു തോന്നുന്നതു

ഞാന്‍ മൂകനാണെന്നു
വിചാരിക്കുകയാണു
ഇനിയുള്ള ഒരു വഴി

നിങ്ങള്‍ ബധിരനാണെന്നു
വിചാരിക്കുന്നതു
മറ്റൊരു വഴി


^ 2003

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

kuzhoor wilson പറഞ്ഞു...

നിങ്ങളുടെ പേരു ഞാന്‍ മറന്നിരിക്കുന്നു


ഒരുമിച്ചു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ
അതല്ലെങ്കില്‍ ഒരു ചടങ്ങ്
ഒരേ സീറ്റില്‍

ക്യൂ നിന്നു മടുത്തപ്പോഴാണോ

ഏതെങ്കിലും ബസ്സ്റ്റോപ്പില്‍
അതുമല്ലെങ്കില്‍

ടെലഫോണ്‍ ബുക്കില്‍ ഇല്ല
ക്ഷണിക്കപ്പെടേണ്ടവരുടെ ലിസ്റ്റില്‍
എപ്പോഴെങ്കിലും
ഉപകാരപ്പെട്ടേക്കുമെന്നവരുടെ
കൂട്ടത്തില്‍
അങ്ങനെയുമില്ല
-----
----------
------
-------

എനിക്കു
മറക്കാനാണ്‍
നിങ്ങളുടെ പേരു
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതു
എന്നാണു തോന്നുന്നതു

ഞാന്‍ മൂകനാണെന്നു
വിചാരിക്കുകയാണു
ഇനിയുള്ള ഒരു വഴി

നിങ്ങള്‍ ബധിരനാണെന്നു
വിചാരിക്കുന്നതു
മറ്റൊരു വഴി

suku പറഞ്ഞു...

ഞാന്‍ മൂകനാണെന്നു
വിചാരിക്കുകയാണു
ഇനിയുള്ള ഒരു വഴി

നിങ്ങള്‍ ബധിരനാണെന്നു
വിചാരിക്കുന്നതു
മറ്റൊരു വഴി

ithu commentukalekkurichachnao ?

jyothi പറഞ്ഞു...

ശരിയാണല്ലോ . ഞാന്‍ മൂകനാണെന്നു വിചരിക്കുകതന്നെയാണു വേണ്ടത്‌. പക്ഷെ അതും പറ്റില്ലല്ലോ എനിക്കവിടെ ഞാന്‍ തടസ്സമാവുന്നു. എന്നല്‍ പിന്നെ താങ്കള്‍ ബധിരനാണെന്നു വിചാരിച്ചു കളയാം അല്ലേ??? എന്തു പറയുന്നു??

kuzhoor wilson പറഞ്ഞു...

ശരിയാണല്ലോ . ഞാന്‍ മൂകനാണെന്നു വിചരിക്കുകതന്നെയാണു വേണ്ടത്‌. പക്ഷെ അതും പറ്റില്ലല്ലോ എനിക്കവിടെ ഞാന്‍ തടസ്സമാവുന്നു. എന്നല്‍ പിന്നെ താങ്കള്‍ ബധിരനാണെന്നു വിചാരിച്ചു കളയാം അല്ലേ??? എന്തു പറയുന്നു??

aayikotte.
angane vicarikkam
vicarikkunathil thettu ilalllao ?